Koniec z wydziałami – dziekan MIT zakłada całkiem inny uniwersytet

Klasyczny uniwersytet to anachroniczna struktura, która dzieli specjalistów, zamiast łączyć. Dzisiejszy świat potrzebuje interdyscyplinarnych badaczy, dlatego Christine Ortiz, dziekan studiów magisterskich MIT, zakłada nowy uniwersytet non-profit.

Jak wyglądać ma zakładana przez Ortiz uczelnia? Przede wszystkim nie będzie na niej kierunków, wydziałów, wykładów ani sal zajęciowych. Według Ortiz, granice między dziedzinami nauki narzucane są sztucznie, a rozwój nauki i technologii odbywa się poza szufladkami poszczególnych dyscyplin. Dlatego w szkole, nad której założeniem pracuje, studenci będą wybierać problemy badawcze i projekty, a nie kierunki.

Motywacją do pracy nad nowym modelem nauczania jest spostrzeżenie, że codzienna rzeczywistość przez ostatnie 10 lat zmieniła się bardziej niż system edukacji. Z kolei to właśnie dzięki nauce i jej osiągnięciom cały świat może rozwijać się możliwie najszybciej. Problemy takie jak opieka zdrowotna, zasoby wody i zmiany klimatyczne są zbyt skomplikowane, by mogła im zaradzić tylko jedna dziedzina nauki. Dlatego system kształcenia na nowopowstającym uniwersytecie miałby proponować udział w interdyscyplinarnych projektach. Dzięki temu studenci mieliby szansę poznać dogłębnie wybrane zagadnienie, np. zmiany klimatyczne i związane z nim perspektywy różnych nauk, a także spróbować przy pomocy zdobytej wiedzy rozwiązać problem z wybranego przez siebie obszaru.

Czy skonstruowanie edukacji w ten sposób to nierealna mrzonka? Nie – w ten sposób bowiem działa w dużym stopniu MIT Media Lab, który dla Christine Ortiz jest ogromną inspiracją.

Obecnie projekt nowego uniwersytetu jest w fazie koncepcyjnej, latem zaś rozpocznie się akcja fundraisingowa. W założeniu uczelnia ma być organizacją non-profit, kształcącą studentów od poziomu licencjatu po wyższe stopnie akademickie.

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Najnowsze