Matali Crasset

Urodzona w 1965 roku Matali Crasset realizuje swoje pomysły na różnych płaszczyznach. Wykształcona jako designerka, zajmuje się też architekturą, projektowaniem wnętrz, scenografią.

Jej wyrazisty wizerunek odciska piętno na każdej realizacji i sprawia, że Matali jest jedną z kobiet-designerek dobrze rozpoznawalnych na świecie.

Kiedy w latach 90. XX wieku w designie coraz ważniejsze stawały się zagadnienia ekologiczne, Matali zajęła się środowiskiem życia człowieka. Według francuskiej projektantki nasze otoczenie musi zmienić się w przestrzeń otwartą na eksperymenty, ułatwiającą wspólne życie i komunikację.

Specjalnie dla FUTU Magazine projektantka zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań:

Dlaczego plastik?

Matali Crasset: Staram się używać plastiku jako trwałego materiału do tworzenia produktów codziennego użytku.

A co z ekologią?

Mój sposób myślenia o ekologii widać w sklepie Lieu Commun otwartym w Paryżu. Staram się pracować z małymi wytwórcami, takimi jak Veja albo Misericordia. To zabiera wiele czasu.

Lata 90. Czy XXI wiek?

Nie patrzę w przeszłość, wolę żyć w teraźniejszości.

System czy obiekt?

System porządkujący życie i organizacja przestrzeni.

Społeczeństwo czy jednostka?

Społeczeństwo jako system relacji.

Tradycja czy nowoczesność?

Współczesność; wolę pracować nad nową logiką życia.

Przemysł czy rzemiosło?

Jedno i drugie. Zależy od projektu. Na przykład w projekcie hotelu Hi użyłam jednocześnie technik tradycyjnych i współczesnych.

Przestrzeń czy wnętrze?

Organizacja przestrzeni. Interesuje mnie jej płynność, sposoby poruszania się i życia w przestrzeni wyposażonej w dające się adaptować meble.

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

metali 4 metali 3 metali 2

Najnowsze