biurosq

Futu 09-10 (24)

Wrzesień – październik 2015

Elastyczność

Próba znalezienia cechy wyróżniającej naszą epokę jest z góry skazana na niepowodzenie. Czasy wielkich narracji minęły bezpowrotnie, a na każdą obserwację można znaleźć kontrprzykład. Równie popularny jest minimalizm i przesada, silne tendencje globalne i lokalne, dążenie do porządku i przyrost chaosu.
Jest jednak wyjątek – to odmieniana przez wszystkie przypadki i coraz częściej powtarzana przez twórców, przedsiębiorców i naukowców elastyczność. Czyżbyśmy żyli w czasach elastyczności? Czy jest ona faktycznie kluczową kompetencją współczesnego człowieka oraz podstawowym atrybutem nowych przestrzeni, obiektów, produktów i usług?
Nie mamy jasnych odpowiedzi, ale wielu refleksji na ten temat dostarcza jesienny numer „Futu”, w którym o elastyczności mówią autorzy i bohaterowie specjalizujący się w projektowaniu współczesnych przestrzeni pracy.
Mówią o niej wrocławscy architekci z młodej pracowni Kameleonlab, z którymi rozmawiamy o filozofii skromnego budownictwa.
Elastyczność odnajdujemy w fascynujących materiałach: w tradycyjnej ceramice, z której w fabryce w Kole powstaje wyposażenie łazienek, i w innowacyjnym wynalazku oddychającego metalu, który będzie można obejrzeć na własne oczy podczas Festiwalu „Przemiany” w Centrum Nauki Kopernik.
Życie w elastycznym świecie ma swoje konsekwencje, szczególnie dla biznesu. Zastanawia się nad nimi Aleksandra Przegalińska, stawiając pytania o prawdopodobieństwo kolejnej bańki ekonomicznej.
W dodatku cały numer można czytać od deski do deski, do połowy lub od połowy, a nawet na wyrywki (zachęcamy dosłownie do wyrwania stron pewnego felietonu). Wygląda na to, że jesteśmy elastyczni.

Redaktor naczelna
Agata Nowotny

10.00zł