Zabrać ze sobą miejsce

Podróże są zawsze okazją do spotkań z innymi ludźmi, kulturami i zwyczajami odmiennymi od tych, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Świadoma obserwacja wiąże się z utrwalaniem informacji na temat tego świata i powstawaniem notatek bogatych w opisy i ilustracje dotyczące codziennych zwyczajów i tradycji, rejestrowaniem obrazów i dźwięków czy też zbieraniem fizycznych dowodów tej odmienności.

Powstające pamiętniki i dzienniki, poza walorem naukowym, mają duży ładunek emocjonalny i estetyczny, przez co można je traktować jako dzieła z pogranicza antropologii i sztuki. Ich lektura pozwala obcować z innym światem, a to, że dzieje się to poprzez okulary autora notatek, dodaje im nowego wymiaru. Często wyraźny i charakterystyczny pryzmat interpretacji pomaga nam porządkować informacje lub wydaje się po prostu ciekawy, zwłaszcza w przypadku miejsc, które były utrwalane już setki razy w sposób oczywisty i schematyczny.

backpackekr04

Do szkicownika
Robert A. Alejandro działający pod pseudonimem Sketching Backpacker to młody, kreatywny Filipińczyk, którego pasją są podróże, ilustrowanie, malowanie i szkicowanie. Na każdą ze swoich wypraw zabiera notes, w którym na miejscu powstaje autorski i oryginalny dziennik podróży. Poświęca na to przeważnie dzień lub dwa, kiedy siada na krawężnikach wybranych ulic i tworzy unikalne w formie opowieści z wyprawy. Kartki wypełniają się biletami wstępu, lokalnymi monetami, obrazkami, szkicami oraz sprasowanymi kwiatami i liśćmi. Sketching Backpacker stworzył notesowe kolaże z wypraw do m.in.: Kambodży, Hongkongu, Laosu, Szanghaju, Niemiec, Francji, Włoch i Grecji. Na co dzień Alejandro prowadzi agencję kreatywną Raadesign specjalizującą się w projektowaniu graficznym.

kanCarbone

Ken Carbone, współzałożyciel nowojorskiej agencji Carbone Smolan, jest autorem wymownych i pełnych symboli ilustracji, które uzupełnia notatkami i wyklejankami. Każda z ilustracji tworzona jest w taki sposób, jakby była to pierwsza strona nowej książki i z taką właśnie pieczołowitością jest dopracowywana. Do tej pory powstało 5000 takich pierwszych stron i, jak twierdzi autor, każda była faktycznie początkiem czegoś nowego.

moleskine01

Od szkicownika do publikacji
Znane na całym świecie notesy Moleskine od kilkunastu dekad służą projektantom, pisarzom i artystom. Swoje spostrzeżenia, szkice i pomysły umieszczali w zeszytach tej marki m.in. Oscar Wilde czy Pablo Picasso. Książka „The Detour Book” to zestawienie wybranych notatek i szkiców z 250 dzienników wielkich tego świata. Wśród nich znajdują się tacy architekci, projektanci, reżyserzy i muzycy, jak: Spike Jonze, Sigur Ros, Mary Ellen Mark. W publikacji znajdziemy bajki autorstwa pisarza Dave’a Eggersa czy rysunki architekta Toyo Ito.

„Dzieło-działka” to projekt badawczy zrealizowany przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie pod kierownictwem Magdaleny Zych. Trwające trzy lata badania terenowe interdyscyplinarnego zespołu badaczy obejmowały obserwację ogródków działkowych na terenie Krakowa, Katowic i Wrocławia. Socjologowie, antropolodzy, etnografowie, etnobiolodzy, językoznawcy, historycy sztuki i fotografowie przeprowadzili serię wywiadów i dokumentacji, które poddane analizie i syntezie złożyły się na publikację książkową oraz towarzyszącą jej wystawę fotografii. 400 stron esejów i fotografii to wielogłosowa opowieść o świecie ogródków działkowych. Książka ma formę albumu, prezentuje także prace artystów, dla których działki stały się inspiracją. W książce nie znalazły się niestety spisane przez autorów sny działkowców oraz zgromadzone przepisy kulinarne na potrawy przyrządzone na bazie działkowych zbiorów.

folds-03

Wspomnienia zawsze pod ręką
Folds – biżuteria zaprojektowana prze Lital Mendlę. Na papierowych kalkach i kliszach projektantka umieszcza zreprodukowane zdjęcia z dzieciństwa, rodzinnych spotkań i minionych wakacji przyszłych właścicieli pierścionków i naszyjników. Pozaginane i pofałdowane twory sprawiają, że wspomnienia można ukryć przed wzrokiem wścibskich współtowarzyszy podróży – jednak widoczne ich skrawki skutecznie przywołują najlepsze chwile, które w ten sposób można nosić przy sobie.

little-printer-1

Do dzieła!
Nowe doznania kulinarne, architektoniczne, klimatyczne czy językowe uruchamiają w każdym z nas etnograficzne i antropologiczne odruchy uważnego przyglądania się tej inności i porównywania z tym, co już znamy. Rozwój i upowszechnienie turystyki w połączeniu z dostępnymi technologiami sprawiły, że każdy z nas jest w stanie obserwować i dokumentować wybrane przez siebie fragmenty nowej rzeczywistości.

Cowbird to internetowa wspólnota gawędziarzy i zbieraczy wspomnień. W potalu można umieszczać zdjęcia i opisy odwiedzanych miejsc i związanych z nimi historii, katalogować je, łączyć w całe historie. System na nasze życzenie pokaże podobne wspomnienia innych użytkowników i zasugeruje kolejną podróż.

W drukowaniu cyfrowo utrwalonej rzeczywistości jeszcze w podróży pomoże kieszonkowa drukarka Little-Printer, która świetnie sobie radzi z drukowaniem plików ze smarftonów z systemem iOS i Android.

W utrwalaniu pamiątek i potraw przyrządzonych z przywiezionych z podróży składników pomoże stół zaprojektowany przez Davida Franklina. Zintegrowany z nim, umieszczony na wysięgniku aparat jest zaprogramowany i sterowany bezprzewodowo w taki sposób, by robić zdjęcia w określonym z góry czasie lub w określonych odstępach czasu. Zdjęcia są automatycznie katalogowane i na żądanie użytkownika umieszczane na wybranym serwisie społecznościowym.

Wskazówek, jak utrwalić obraz miejsca jedynie za pomocą pracy rąk, bez używania zaawansowanych technologii, dostarczy książka „The Art of Urban Sketching”. 320-stronicowa publikacja to, po pierwsze, obszerny „rysunkowy” przewodnik wykonany przez artystów z całego świata zainspirowanych miastami, w których mieszkają lub do których podróżowali. Po drugie, jest to także podręcznik urbanistycznego szkicowania – sztuki o tak samo długiej tradycji historycznej jak samo wznoszenie miast. Ponad 50 miast (z 30 krajów) znalazło się na 600 ilustracjach opatrzonych komentarzami na temat techniki i narzędzi użytych do ich wykonania.

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Najnowsze